PANORAMA GOLF VILLAGE

Unikátní architektura

Objevte více

PANORAMA GOLF VILLAGE

ARTIKUL architekti

Architektem a generálním projektantem projektu Panorama Golf Village je ateliér ARTIKUL architekti s.r.o. Ateliér s desetiletou působností a se zázemím v Praze a ve Vídni je podepsán pod širokou škálu projektů a realizací různých měřítek. Mimo soukromých i developerských rezidenčních projektů a interiérů v Česku i v zahraničí má ateliér na kontě např. interiéry v Paláci Lucerna, dům na kolech Mobile Hut či modulární hotelový resort v Egyptě.

Autory návrhu Panorama Golf Village je dvojice Ing. arch. Pavel Lejdar a Ing. arch. Silvie Zoubková.

PANORAMA GOLF VILLAGE

Slovo architektů

S velkým respektem jsme svým návrhem vstoupili do golfové krajiny fungujícího resortu se svou svébytnou identitou, vizualitou a silným architektonickým jazykem Klubovny i další zástavby. V rámci další etapy výstavby golfových vil jsme navrhli celkem 22 vil ve třech lokalitách na dohled od sebe.

PŘEČÍST

PANORAMA GOLF VILLAGE

Slovo architektů

S velkým respektem jsme svým návrhem vstoupili do golfové krajiny fungujícího resortu se svou svébytnou identitou, vizualitou a silným architektonickým jazykem Klubovny i další zástavby. V rámci další etapy výstavby golfových vil jsme navrhli celkem 22 vil ve třech lokalitách na dohled od sebe.

Velkoryse rozlehlé pozemky vil se mírně svažují směrem do údolí Sázavy a nabízejí krásné výhledy na panorama Kácova. Současně se nacházejí v přímém sousedství golfového hřiště a z každé vily a její zahrady je výhled na golf. Domy, které tvoří trojici nových uličních řad v sousedství golfového i volného prostředí, jsou citlivě roztroušeny v krajině tak, aby se organicky sladily s okolím. Domovní hmoty tak netvoří souvislou strukturu a uliční frontu podél nových příjezdových komunikací, ale jsou nepravidelně rozmístěny v různých hloubkách od komunikace. V řadě se domy neopakují, střídají se různé typy vil, a to jak jednopodlažní, tak dvojpodlažní, s různě členěnými hmotami a fasádami. Každý majitel tedy pozná svůj dům jako unikát.

Pro rozmanitost zástavby, ideální výhledy a vzájemné soukromí mezi domy jsme navrhli celkem sedm typů vil, z toho tři jednopodlažní a čtyři dvojpodlažní. Aby domy současně tvořily jeden harmonický celek, všechny mají stejný architektonický výraz. Domy jsou jednotně navrženy s fasádami s dřevěným obkladem, plochými vegetačními střechami a velkorysými pergolami s terasami, které odlehčují domovní hmoty. Jednotně se pracuje s členěním a detaily fasád a s řešením pergol s terasami. Jednotícím principem návrhu je také modulární osnova dispozice a hmot domů, která vychází ze čtverce o straně 4,1 metru. Tento princip je přenesen i do interiéru s pohledovými masivními dřevěnými sloupy a překlady, a do členění fasád, kde sestavy oken na celou šířku ložnic i hlavních obytných místností maximálně propojují interiér se soukromými zahradami a golfovým prostředím.

Domy jsme od začátku navrhovali jako moderní dřevostavby s důrazem na nízkoenergetický standard.

Návrh, který Vám s radostí představujeme, vznikal od prvních skic až po řešení drobných interiérových detailů v úzkém dialogu s investory projektu, kteří jako investoři a tvůrci Panorama Golf Resort nejlépe reprezentují.

Ing. arch. Pavel Lejdar
ARTIKUL architekti

Nabídka unikátních vil

Prohlédnout si vily